Aanmelden van uw kind

Telefoon: 058-2675300
E-mail: directie.dewielen@proloog.nl 

Zoekt u een school voor uw kind, dan kunt u altijd telefonisch, via mail of het contactformulier op de website een afspraak maken. In een gesprek met de directeur of de waarnemend directeur kunt u uw vragen stellen en wordt u informatie gegeven over de werkwijze op Obs De Wielen.
Vanzelfsprekend hoort daar een rondleiding door het gebouw bij.

Het liefst wordt er een afspraak onder schooltijd gemaakt. Dat stelt u in staat iedereen aan het werk te zien en de sfeer te proeven. Maar uiteraard bent u ook na schooltijd welkom.

Wilt u een dagdeel meedraaien dan kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.
Na afloop van het bezoek wordt u verzocht om een contactformulier in te vullen, zodat we na een paar weken bedenktijd u kunnen vragen welke keuze u heeft gemaakt en waarom.

Voldoet de school aan uw wensen, dan kunt u ook direct het inschrijfformulier invullen.
Er is dan wel een kopie van het onderwijsnummer/sofinummer van uw kind nodig.

Nog even iets om over na te denken voordat u een afspraak maakt;
Obs De Wielen is een openbare school.
Drager van het grote gedachtengoed; NIET APART, MAAR SAMEN.
Een school met aandacht voor levensbeschouwing.
Een Educatief kindcentrum waar men een visie heeft.
Waar men handelt vanuit de Reggio benadering, waarin het kind centraal staat.
Een school die daarom samenwerkt met de Prof. Wassenberghskoalle te Lekkum, maar die ook een eigen gezicht heeft.
Niet zomaar een keus, maar een bewuste keus.

Durft u de sprong te wagen?