De Stichting Proloog heeft een klachtenprotocol ontwikkeld.

  • In de Klachtenfolder staat in het kort waar u terecht kunt en wat u van ons kunt verwachten.
  • De Klachtenregeling bevat een artikelsgewijze toelichting met begripsbepalingen en mogelijkheden. Hierbij is het reglement van de de landelijke klachtencommissie (LKC) als bijlage toegevoegd.

Beide documentenen: