Jaarverslagen

De notulen van MR-vergaderingen en MR-jaarverslagen zijn openbaar en in te zien voor ouders en teamleden op school. Hieronder de jaarverslagen van de afgelopen schooljaren.

Jaarverslag 2012 - 2013
Jaarverslag 2013 - 2014
Jaarverslag 2014 - 2015
Jaarverslag 2015 - 2016