Oudervereniging

 

Sinds november 2007 is de ouderraad een vereniging geworden met de officiële benaming:
Oudervereniging Openbare Basisschool ”De Wielen”.

 Het doel van de vereniging is:

 

 • bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, die op school zijn ingeschreven, belangstelling voor en betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen;

 • een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;

 • het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak;

 • gevraagd of ongevraagd de MR van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen;

 • het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

 

Vele ouders, verzorgers en voogden zijn ook actief binnen de school, dit wordt erg gewaardeerd en is ook hard nodig. Zonder steun van de ouders, verzorgers en voogden kunnen helaas niet alle geplande activiteiten doorgaan. In het begin van ieder schooljaar wordt dan ook een inventarisatie gemaakt van de eventuele hulp die u kunt bieden.


De oudervereniging vergadert gemiddeld 1 keer per maand. 
Activiteiten van de oudervereniging in de praktijk zijn;

    

 • Ouders voorlichten tijdens de open dagen. 

 • De school in de sfeer van het seizoen brengen. 

 • Feesten organiseren. 

 • Aandacht voor lief en leed. 

 • Helpen bij de uitvoering van klassenactiviteiten. 

 • Organiseren van ouderavonden.