Gebruikscode sociale media

Proloog heeft een gebruikscode sociale media opgesteld.De richtlijnen in deze gebruikscode hebben betrekking op werk gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen werk en privé. In deze gebruikscode zijn de gemaakte afspraken over het gebruik van Social Media voor de medewerkers en stagiaires van Proloog vastgelegd.

  

Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school of Proloog. Toch is het belangrijk te beseffen dat met berichten op Social Media (onbewust) het imago ook geschaad kan worden. 

Via onderstaande link is de gebruikscode in te zien.

 20130923 GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA.pdf