Gebruikscode sociale media

Proloog heeft een gebruikscode sociale media opgesteld.De richtlijnen in deze gebruikscode hebben betrekking op werk gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen werk en privé. In deze gebruikscode zijn de gemaakte afspraken over het gebruik van Social Media voor de medewerkers en stagiaires van Proloog vastgelegd.

  

Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school of Proloog. Toch is het belangrijk te beseffen dat met berichten op Social Media (onbewust) het imago ook geschaad kan worden. 

Via onderstaande link is de gebruikscode in te zien.

 20130923 GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA.pdf                          

Het vastleggen van persoonsgegevens door KC de Wielen

Op KC de Wielen  wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Digitaal leermateriaal en persoonsgegevens
Op onze school maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement Proloog
In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij als school omgaan met onze leerling gegevens en wat de rechten zijn van u als ouders en van leerlingen. Daarnaast kent Proloog een Social Media reglement.

Voor meer informatie en deze documenten verwijzen wij u naar de website van Proloog: www.proloog.nl/privacy