Gesprek met de leerkracht

Goede informatievoorziening aan ouders vinden we erg belangrijk.

           
Kijkavond

Aan het begin van elk schooljaar wordt er een kijkmiddag georganiseerd. Op deze avond geeft uw kind informatie over de groep.

 
Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Daarnaast zijn er reguliere- en facultatieve contactmomenten, deze worden in de kalender aangegeven.

           

Rapporten

Vanaf het eind van groep 1 ontvangen de kinderen elk jaar twee rapporten.

 

Ouderportaal

Alle teamleden voorzien u regelmatig van informatie via het ouderportaal.