Helpen op school

Gelukkig kunnen wij ieder schooljaar bij allerlei activiteiten rekenen op ruime ouderhulp. Een greep uit de mogelijkhede

- lezen
- koken, knutselen
- bepaalde projecten, vieringen
- zwemmen
- het documentatiecentrum
- excursies
- creatieve middagen
- sport- en speldagen
- het uitlenen van bibliotheekboeken
- schoolreisjes
- techniek

Mocht u belangstelling hebben om op onze school bij bepaalde activiteiten te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.