De schoolarts

 

Onderzoek in groep 1
Op verzoek van de arts van het consultatiebureau kan een kind in groep 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek.

 

Onderzoek in groep 2

Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid.

 

Onderzoek groep 7

Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. Voor het onderzoek vult de ouder/ verzorger een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en gezondheid.

 

Telefonisch spreekuur

Vragen over de opvoeding of de gezondheid van uw kind, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur bespreken met de arts of met de verpleegkundige. De tijd van het spreekuur is bekend op school.

 

Onderzoek op verzoek
U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen. Dit kunt u doen tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Hygiëne en veiligheid

Voor vragen op het terrein van onder andere hygiëne, veiligheid, infectieziekten of astma kunt u terecht bij de GGD.

 

 

GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58, Leeuwarden

Telefoon:   (058) 233 4334

ggd@ggdfryslan.nl
www.ggdfryslan.nl