Protocol "Omgaan met elkaar"

Op KC de Wielen werken we dagelijks aan een positief leef- en werkklimaat.
Desondanks kan er sprake van gedragingen die we als school niet kunnen tolereren.
In het protocol "Omgaan met elkaar" geven we aan welke stappen we dan ondernemen.

Klik hier voor het protocol.