Proloog: een goede start in het onderwijs.

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben alle openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum, Techum en Wirdum hun krachten gebundeld in de organisatie Proloog (PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden met oog voor ieder kind).

Voor verdere informatie:
http://www.proloog.nl